Brandsäkerhet - skydda dig mot brand

Det finns många enkla saker du kan göra för att förhindra en brand i ditt hem och minska dess konsekvenser.

Om det börjar brinna

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112.
  • Släck branden om du kan göra det utan risk för dig själv.

Brandvarnare - ett måste

Alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare. Det får du kostnadsfritt av oss. Om din bostad är större än 60 kvadratmeter bör du ha fler, sätt därför gärna upp fler brandvarnare själv.

Börjar brandvarnaren pipa utan anledning är det dags att byta ut den. Du kan hämta en ny brandvarnare på ditt bovärdskontor.

Testa att brandvarnaren fungerar
Håll in testknappen. Börjar brandvarnaren pipa fungerar batteriet och högtalaren. Testa brandvarnaren en gång i kvartalet eller om du varit borta från hemmet en längre tid.

Testa att röksensorn fungerar genom att blåsa ut en tändsticka strax under brandvarnaren. När röken stiger upp från den släckta tändstickan ska brandvarnaren börja pipa.

Dammsug gärna brandvarnaren när du storstädar, smuts och damm kan vara bidragande faktorer till att den slutar fungera.


Kostnadsfri SMS-tjänst påminner dig att testa brandvarnaren
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap tillhandahåller en kostnadsfri SMS-tjänst som påminner dig om att testa din brandvarnare. 

Läs mer och aktivera tjänsten på aktivmotbrand.msb.se.

Brandsäkra hemma

Ställ inte saker i trapphuset
Trapphuset är din och dina grannars väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner, och en brand där kan få stora konsekvenser. Därför måste trapphuset hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll spisfläkten ren
Om det är mycket fett i fläktfiltret när du lagar mat riskerar fettet att smältas ner av värmen, droppa ner på spisen och börja brinna.

Stäng in branden
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Håll vind, källare och garage låsta
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.