Hemförsäkring

För att få bo hos 3GGG Invest måste du alltid ha en hemförsäkring. Försäkringen ger dig ett ekonomiskt skydd om något händer i din bostad. Skulle det till exempel inträffa ett inbrott, du får en vattenskada eller om det börjar brinna i din bostad får du stå för alla kostnader själv om du inte har en hemförsäkring. Det är ditt försäkringsbolag som du ska vända dig till om din lägenhet, av någon anledning, skulle vara obeboelig under den pågående saneringen. 

Du väljer själva vilket försäkringsbolag du vill ha – det viktigaste är att du ha en försäkring.