TV, internet och telefoni

För att vi ska vara rustade för framtiden och kunna erbjuda de bästa möjligheterna för våra hyresgäster håller vi på 3GGG Invest att succesivt övergå helt till digitala tjänster för tv, internet och telefoni. Vi ser det som en viktig del att våra hus och lägenheter har modern teknologi och kan tillmötesgå framtida krav.

Bor du i ett hus med Telia fiber ingår kanalpaket Telia lagom i hyran. Digitalbox, fjärrkontroll och mediaomvandlare ska finnas och den tillhör lägenheten. Önskar du flera kanaler än basutbudet kan du till en kostnad beställa fler kanaler via www.telia.se

För att beställa internet till din lägenhet gå in på Telias hemsida www.telia.se och beställ antingen via hemsidan eller kontakta kundtjänst. Se till att ha din Adress samt lägenhetsnummer vid beställning.

Vid fel på din TV/internet utrustning kontaktar du Telias support via deras hemsida eller ringer 020-20 20 70.

För dig som bor i en lägenhet med telefonjack och TV via marknätet ingår basutbud. För internet och utökad TV får man teckna valfri leverantör av ADSL.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.