Så håller vi rent i ditt trapphus

Vi har egen personal som städar samtliga trapphus och entréer i våra fastigheter. Det är Camilla, Agnetha, Mirja och Wilma som sköter städningen.

Trapphus och entréer städas varannan vecka. Du som hyresgäst kan hjälpa oss i vårt arbete genom att hålla trapphusen rena från barnvagnar, cyklar, rullatorer mm, det underlättar jättemycket om det är tomma ytor. Och inte minst viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen och det ber vi alla hyresgäster att respektera. Gör en felanmälan om det förekommer i ditt trapphus.