Trygghet och störningar

Vi vill att du ska trivas i ditt hem!

Normalt beteende i en lägenhet

Mellan klockan 22.00-07.00 ska du ta extra hänsyn till dina grannar, då vill de flesta människor sova. Störningar utgår ifrån den ”normala” dygnsrytmen, det vill säga man sover på natten och är vaken på dagen. Det betyder att om du jobbar natt och uppfattar att du har svårare att sova dagtid på grund av den normala dygnsrytmen för kringboende, är det inte en störning.

Om du ska ha fest, berätta det för dina grannar ett par dagar i förväg, då är det lättare att ha överseende med musik och skratt.
Kom ihåg att det är alltid du som är ansvarig för hur dina gäster beter sig i huset, det gäller även utomhus i bostadsområdet.

Beteende som faktiskt betraktas som normalt på dagtid är till exempel barn som leker, musik, kalas och det är också tillåtet att öva på instrument. Dock bör man inte hålla på i mer än 2 timmar utan paus. Barn som är ledsna och gråter på natten är inte heller någon störning.

Att tänka på

För att upprätthålla goda relationer med dina grannar är det bästa att prata med varandra. Du kan också lägga lite extra vikt vid följande punkter:

 • Undvik att utföra arbeten/aktiviteter som kan verka störande för grannar, såsom att spela alltför hög musik eller har för hög volym på radio/tv. Tänk också på att diskussioner och rop hörs mer än du tror. Att tvätta sent på kvällen i lägenheten och duscha nattetid är också onödiga störningsmoment
 • Håll alla husdjur kopplade inom bostadsområdet
 • Ventilera inte lägenheten genom att ställa upp dörren till trapphus. Använd dina egna fönster eller balkongdörr
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong
 • Skaka och piska mattor på angivna platser, inte på balkongen
 • Se till att entrédörren i trapphuset är stängd

Har du blivit störd av en kringboende granne?

Försök först att prata med den som stör. De flesta problem kan lösas om vi människor pratar med varandra. Om du behöver hjälp efter våra öppettider kontaktar du våran trygghetsjour Securitas 010-470 57 58

Vi tar tacksamt emot dina åsikter.
För att ta hand om ditt ärende på bästa sätt ber vi dig att skriftligen redogöra följande för oss:

 • När var störningen?
 • Hur länge höll den på?
 • Har den varit återkommande?
 • Från vilken lägenhet kom störningen?
 • Har du själv talat direkt med den störande hyresgästen?

Du kan skicka din redogörelse via mail till info@3ggginvest.se

Kom ihåg att vi alltid behandlar din anmälan med sekretess.

När vi fått in den önskade informationen tar vi till oss uppgifterna och vidtar nödvändiga åtgärder.